Kategoria: Zarządzanie zasobami ludzkimi  

Zarządzanie zasobami ludzkimi , skr. ZZL (ang. human resource management, skr. HRM) — jest to strategiczne dysponowanie zasobami ludzkimi w celu osiągnięcia strategicznych celów organizacji. Najważniejszym działaniem w zakresie ZZL jest planowanie zasobów ludzkich, określenie polityki kadrowej oraz polityki wynagradzania.

 Hasła w kategorii Zarządzanie zasobami ludzkimi


NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019