Kategoria: Klasyfikacja ICD10  

 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) 

Międzynarodowy system diagnozy nozologicznej Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania: Kategoria ta grupuje artykuły klasyfikowane w ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (ICD-10: F00-F99).

 

Rozdział ten zawiera następujące grupy klasyfikacyjne:

 

W rozdziale tym oznaczono „*” następujące kategorie:

 

 Hasła w kategorii Klasyfikacja ICD10


NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019