Zarządzanie zasobami ludzkimi Wielowymiarowy Inwen...

Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości

Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości (ang. Minnesota Multiphasic Perso-
nality Inventoiy, skr. MMPI) jest to test do badania osobowości przeznaczony do badań ludzi z podejrzeniem lub diagnozą zaburzeń psychicznych i psychologicznych. Test ten opisuje osobowość w aspekcie takich zaburzeń jak: hipomania, schizofrenia, paranoja, dewiacje psychopatyczne, histeria, depresja, hipochondria. Test ten nie powinien być stosowany wśród populacji ludzi normalnych, np. w standardowej procedurze selekcji w ramach ZZL. Test ma postać zeszytu zawierającego 500 pytań. Pytania są tak skonstruowane, że badany odpowiada na nie, wybierając jedną z dwóch odpowiedzi „prawda" lub „fałsz". MMPI należy do narzędzi diagnostycznych i powinien być stosowany tylko przez osoby do tego uprawnione. Czasem test ten, z racji podobieństwa skrótów angielskich wersji, jest mylony z testem o nazwie Maudsley Personality Inwentory, skr. MPI, który z kolei jest oparty na teorii H. J. Eysencka i przeznaczony do badania osobowości na wymiarach neurotyzm oraz introwertyzm — ekstrawertyzm; patrz też Inwentarz Osobowości Eysencka.

 

Literatura :
Padzik, Kinga, (2002) Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia  z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. C.H. Beck, Warszawa, str. 115NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019