Teorie rozumowania dedukcyjnego

Teorie rozumowania dedukcyjnego – są to teorie, próbujące wyjaśnić proces implementowania reguł logicznych w sytuacjach wymagających rozumowania. Teorie rozumowania dedukcyjnego opisują, jakie reguły występują w umyśle człowieka i jakie przyjmują formy oraz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niektóre reguły logiczne stosowane są poprawnie, inne zaś najczęściej błędnie. Teorie rozumowania dedukcyjnego, współcześnie najważniejsze to teoria abstrakcyjnych reguł i teoria modeli umysłowych.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 462NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2018