Teoria reprezentacji obrazowych Kosslyna

Teoria reprezentacji obrazowych Kosslyna – to teoria zaproponowana przez Stephena Kosslyna. Teoria reprezentacji obrazowych Kosslyna mówi, że wyobrażenia składają się z dwóch komponentów: powierzchniowego i głębokiego. Składnik powierzchniowy jest dostępny w doświadczeniu wewnętrznym, zaś składnik głęboki obejmuje elementy zapisane w pamięci długotrwałej. Elementy powierzchniowe wyobrażenia, czyli obrazy mentalne, powstają pod wpływem elementów głębokich wyobrażenia, które z kolei są przechowywane w sposób trwały, lecz niedostępne świadomemu doświadczeniu. Teoria reprezentacji obrazowych Kosslyna jest podstawą stanowiska obrazowego – jego zwolennicy uznają istnienie odrębnych kodów, jakie używane są do kodowania informacji wizualnych oraz werbalnych.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 65-66NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2018