Teoria ram

Teoria ram – stworzona przez Marvina Minsky’ego w 1975 roku. Teoria ram wyróżnia dwa poziomy ram: wyższy, zawierający stałe elementy struktury sieciowej – niezmienne i niezależne, oraz niższy, na który składa się wiele „okienek”, zapełnianych przez części zmienne. Teoria ram wskazuje również, jakie informacje są ważne dla danej ramy – sposób jej zastosowania, konkretne programy zachowania, które wyznaczają relację pomiędzy reprezentacjami pojęciowymi oraz określona sekwencja zdarzeń – scenariusz. Teoria ram kładzie nacisk na znaczenie tych struktur poznawczych dla regulacji celowych działań człowieka, szczególnie w świecie społecznym – ważny jest składnik wiedzy proceduralnej, związany z zachowaniem konstruowanym na bazie danej ramy. Ramy redukują nadmiar informacji, porządkują obraz świata i regulują nasze zachowania celowe w nim.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 132-133NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2018