Teoria przeszukiwania pola percepcyjnego

Teoria przeszukiwania pola percepcyjnego – zwana także teorią integracji cech. Teoria przeszukiwania pola percepcyjnego zaproponowana przez Treisman zakłada, że selekcja sygnałów, jakie docierają do osoby w procesie percepcji, odbywa się w dwóch etapach. Początkowo wszystkie sygnały i ich cechy docierają do map lokacyjnych, które kierują zapisem poszczególnych własności obiektów (np. koloru, kształtu). Obiekty w polu percepcji są kodowane przy uwzględnieniu tych najprostszych właściwości sensorycznych. Docierając do map lokacyjnych, właściwości sensoryczne są następnie kodowane w mapach cech. Teoria przeszukiwania pola percepcyjnego jako dalszy etap selekcji opisuje integrację zakodowanych wcześniej cech, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja obiektu.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 195-200NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2018