Metodologia badań Standaryzacja i obie...

Standaryzacja i obiektywność testu

Standaryzacja i obiektywność testu – są to dwie ważne właściwości dobrego testu psychologicznego. Standaryzacja testu to ujednolicony sposób, w jaki używa się testu. Dzięki niej możliwe jest uniknięcie zależności wyników testu od wpływu takich czynników jak zachowanie się badacza czy warunki badania. Standaryzacja testu może być także szerej rozumiana jako ogół czynności opracowywania testu. Dobrze wystandaryzowany test posiada instrukcję podanąw dosłownym brzmieniu, atakże klucz – zasady oceniania odpowiedzi na pozycje testowe i interpretacji wyników. Obiektywność testu jest powiązana z jego wystandaryzowaniem. Test jest obiektywny, jeżeli dwie różne osoby, opracowując jego wyniki dochodzą do takich samych rezultatów. Ważne dla obiektywności jest podawanie jednoznacznych reguł przeliczania wyników surowych na wyniki określonej skali standardowe, wyrażającej normy dla danego testu.

Literatura:

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 537NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019