Zarządzanie zasobami ludzkimi Punkty krytyczne st...

Punkty krytyczne stanowiska pracy

Punkty  krytyczne stanowiska pracy  (ang. job critical points) — są to wszystkie obowiązki i zadania na danym —> stanowisku pracy lub ich sekwencje, które podczas realizacji regularnie lub często powodują te same lub podobne problemy i trudności. Podstawą do zdefiniowania p.k.s.p. jest powtarzalność i przewidywalność ich występowania w stałych okolicznościach. Szczególnie dotyczy to stanowisk łączących ze sobą dwa lub więcej działów, osób, grup lub funkcji w —> organizacji, gdzie każda ze stron ma swój odrębny interes. Wiele p.k.s.p. występuje także na stanowiskach, które z definicji mają wpisane w swoje obowiązki zadania trudne i konfliktogenne, np. stanowiska windykatorów czy specjalistów ds. reklamacji. Są to wybrane przykłady stanowisk, które z oczywistych powodów mają wiele punktów krytycznych, których z reguły nie trzeba identyfikować za pomocą specjalnie przygotowanych do tego procedur. Jednak jest wiele stanowisk, w ramach których istnienie p.k.s.p. nie jest tak widoczne, a przez to często w ogóle niezauważane lub nie podnoszone do rangi p.k.s.p. Podniesienie konkretnej grupy zadań i obowiązków na danym stanowisku do rangi p.k.s.p. zasadniczo zmienia podejście do nich zarówno u pracowników wykonujących te zadania, jak i u wszystkich osób uprawnionych do oceniania poziomu wykonania tych zadań przez pracownika. Posiadanie wiedzy na temat występowania p.k.s.p. pomaga nie tylko w efektywnej ocenie pracownika (patrz —> ocenianie pracowników), ale także w wyborze właściwej osoby do zajmowania danego stanowiska oraz w przygotowywaniu dla niej planów szkoleń czy innej formy podwyższania —> kompetencji. P.k.s.p. powinny zajmować ważne--> danym stanowisku pracy, co sugeruje od razu, że metoda ta musi być poprzedzona jakimkolwiek zoperacjonalizowa- miejsce w —> opisie stanowiska pracy, który z kolei stanowi podstawę do wielu działań z zakresu ZZL.; patrz też —> metoda incydentów krytycznych.

 

Literatura :
Padzik, Kinga, (2002) Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia  z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. C.H. Beck, Warszawa, str. 76-77NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2018