Probabilistyczna teoria reprezentacji pojęciowych

Probabilistyczna teoria reprezentacji pojęciowych – dotyczy struktury i funkcjonowania reprezentacji pojęciowych. Probabilistyczna teoria reprezentacji pojęciowych zakłada, że w skład reprezentacji pojęcia wchodzą wszystkie cechy wszystkich egzemplarzy przyporządkowanych danej reprezentacji. Poszczególne cechy występują z różnym prawdopodobieństwem. Przykładem może być skojarzenie ptaków z umiejętnością latania jako typową dla nich, pomimo tego, że niektóre z nich, np. strusie nie latają. Probabilizm oznacza zatem uznawanie cech jako właściwości możliwych, lecz niekoniecznych do przyporządkowania egzemplarzu do danej kategorii. Probabilistyczna teoria reprezentacji pojęciowych wymienia dwa rodzaje cech: definicyjne, które charakteryzują wszystkie egzemplarze oraz cechy charakterystyczne, które umożliwiają określenie jak bardzo typowy jest dany egzemplarz w swojej kategorii. Probabilistyczna teoria reprezentacji pojęciowych poddana została krytyce w środowisku badawczym, między innymi  przez założenie o istnieniu rdzenia pojęciowego, który zawiera cechy definicyjne czy problem ze spójnością desygnatów nadrzędnej kategorii pojęciowej.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 108-112NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2018