Testy Psychologiczne FCZ-KT(R) Formalna C...

FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

FCZ-KT(R) Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej

Autorzy: Maria Cyniak-Cieciura, Bogdan Zawadzki, Jan Strelau

Wiek: Młodzież w wieku od 15 lat, dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe, bez ograniczenia czasu – przeciętnie 30 minut

Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)

Kategoria testu: C

 

Opis: Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej, FCZ-KT(R), podobnie jak poprzednia wersja inwentarza, jest narzędziem służącym do diagnozowania podstawowych, pierwotnie biologicznie uwarunkowanych wymiarów temperamentu, stanowiącego część składową osobowości zgodnie z Regulacyjną Teorią Temperamentu i odnosi się do formalnego, nie zaś treściowego aspektu zachowania. Składa się ze 100 pozycji, do których badany ustosunkowuje się na 4-stopniowej skali odpowiedzi.

FCZ-KT(R) ma siedem skal treściowych: sześć analogicznych do FCZ-KT, choć częściowo zmienionych pod względem treści pozycji: Żwawość, Perseweratywność, Wrażliwość sensoryczna, Wytrzymałość, Reaktywność emocjonalna i Aktywność, oraz jedną całkowicie nową skalę: Rytmiczność.

Rzetelność: Skale FCZ-KT(R) pozwalają na pomiar charakteryzujący się satysfakcjonującą rzetelnością – zgodnością wewnętrzną i stabilnością czasową.

Trafność: W badaniach walidacyjnych do oszacowania związków z innymi wymiarami osobowości/temperamentu wykorzystano kwestionariusze: NEO-FFI, PEN oraz PTS. Dodatkowej weryfikacji trafności teoretycznej dokonano na etapie badania normalizacyjnego i dalszych badań trafnościowych, obliczając korelacje FCZ-KT(R) z narzędziami służącymi do badania różnych charakterystyk poznawczych: uwagi i spostrzegawczości (TUS), inteligencji emocjonalnej (TIE) oraz inteligencji płynnej (CFT). 

Normy: Normy staninowe; opracowane tabele norm dla populacji ogólnej, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, oddzielnie dla osób w różnych grupach wieku (15–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 i więcej lat) oraz oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w wymienionych grupach wieku.

Zastosowanie: Kwestionariusz znajduje zastosowanie zarówno w badaniach naukowych, jak i aplikacyjnych – może być wykorzystywany w doradztwie zawodowym, wychowawczym, procesach rekrutacyjnych, badaniach klinicznych.

 

 

Źródło:
https://www.practest.com.plNASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019