Testy Psychologiczne FCZ-KT - Formalna Ch...

FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu

FCZ-KT - Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu

Autorzy: Bogdan Zawadzki, Jan Strelau (1997)

Wiek: Młodzież, dorośli

Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie 30 minut

Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)

Kategoria testu: C

 

Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.

Opis: kwestionariusz ma charakter samoopisowy. Składa się ze 120 pozycji, które są stwierdzeniami wymagającymi od badanego ustosunkowania się w formie odpowiedzi "Tak" lub "Nie". Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Żwawości, Perseweratywności, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności. Teoretyczną podstawę kwestionariusza stanowi Regulacyjna Teoria Temperamentu przedstawiona w pracach J. Strelaua.

Rzetelność: zadowalająca zgodność wewnętrzna wszystkich sześciu skal.

Trafność: oszacowana m. in. na podstawie związku wyników kwestionariusza z wybranymi wskaźnikami psychofizjologicznymi oraz wynikami innych kwestionariuszy lub testów - badających temperament, osobowość i zdolności poznawcze.

Normy: normy staninowe, opracowane na podstawie badania próby obejmującej przeszło 4000 osób, podane są dla sześciu grup wieku (15 - 19 lat, 20 - 29 lat, 30 - 39 lat, 40 - 49 lat, 50 - 59 lat i 60 - 80 lat), oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.

Zastosowanie: w poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych.

 

 

Źródło:
https://www.practest.com.plNASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019