Klasyfikacja ICD10 F92 Mieszane zaburze...

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji

Grupa zaburzeń charakteryzujących się współwystępowaniem uporczywego, agresywnego, aspołecznego lub buntowniczego zachowania z ewidentnymi objawami depresji, lęku lub innych zaburzeń emocjonalnych. Muszą być jednocześnie spełnione kryteria zaburzeń zachowania (F91.–) i emocjonalnych (F93.–) w dzieciństwie lub zaburzeń nerwicowych dorosłych (F40–F48) albo zaburzeń nastroju (F30–F39).

 

Rozdział ten zawiera następujące klasyfikacje:

 

 

Literatura:
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume I, 2009
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, Tom I, wydanie 2008.NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019