Klasyfikacja ICD10 F52 Zaburzenia seksu...

F52 Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

F52 Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

Kategoria ta obejmuje różne zaburzenia, w których pacjent nie jest w stanie realizować satysfakcjonujących go stosunków seksualnych. Reakcje seksualne są zjawiskiem natury psychosomatycznej, a więc ich zaburzenia mają tło zarówno psychologiczne, jak i somatyczne.

  • Nie obejmuje:
    • zespół Dhat (F48.8)

 

Rozdział ten zawiera następujące klasyfikacje:

 

 

Literatura:
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume I, 2009
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, Tom I, wydanie 2008.NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019