Klasyfikacja ICD10 F06 Inne zaburzenia ...

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

Kategoria ta obejmuje różne stany związane przyczynowo z dysfunkcją mózgu spowodowaną pierwotną chorobą mózgu, chorobami układowymi wtórnie oddziałującymi na mózg, egzogennymi substancjami toksycznymi lub hormonami, zaburzeniami wydzielania wewnętrznego lub innymi chorobami somatycznymi.

  • Nie obejmuje: 
    Stany związane z:
    • majaczeniem (F05.–)
    • otępieniem sklasyfikowanym w kategoriach F00–F03 stany spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (F10– F19)

 

Rozdział ten zawiera następujące klasyfikacje:

 

 

Literatura:
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume I, 2009
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – X Rewizja, Tom I, wydanie 2008.NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019