Dwuetapowy model atrybucji

Dwuetapowy model atrybucji – jest to model atrybucji, czyli wnioskowania o przyczynach zachowania innej osoby, zaproponowany przez Yaacova Trope. Dwuetapowy model atrybucji, jak sama nazwa wskazuje, zakłada dwa etapy tego procesu. Pierwszy z nich to identyfikacja, a więc odpowiedź na pytanie co robi aktor (czyli obserwowana osoba). Drugim jest wnioskowanie – odpowiedź na pytanie: dlaczego to robi? Dwuetapowy model atrybucji w pierwszym etapie zakłada branie pod uwagę działań, sytuacji w jakiej działanie występuje i wstępnej wiedzy o obserwowanej osobie. Sytuacja i wstępna wiedza może mieć wpływ na tendencyjność identyfikacji. Wnioskowanie następuje na podstawie wcześniej zidentyfikowanego sensu zachowania, czynników sprzyjających i utrudniających zachowanie i ponownie wiedzy wstępnej obserwatora. Dwuetapowy model atrybucji został rozwinięty przez Daniela Gilberta w trzyetapowy model atrybucji.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 110NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2018