Bólu zasada, pożądanie bólu i śmierci

Bólu zasada, pożądanie bólu i śmierci - (pain principle), dążenie do śmierci lub osiągnięcia stanu nirwany. We wczesnych sformułowaniach psychoanalitycznych Freuda pojęcie to zostało tylko przelotnie wspomniane. Później znalazło swój wyraz pod postacią Tanatosa - instynktu śmierci - wyobrażanego jako współdziałającego z Erosem - instynktem życia. W pismach psychoanalityków można zauważyć pewne niejasności terminologiczne w odniesieniu do zasady bólu. Z jednej ~trony bywa ona rozumiana w znaczeniu powyższym, podczas gdy z drugiej - znajduje również wyraz w złożonym zwrocie przyjemności-bólu zasada o nieco odmiennych konotacjach*.

 

Literatura:
Reber, Arthur S., Reber, Emily S., (2005) Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, WarszawaNASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019