Bólu próg

Bólu próg -  (pain threshold), minimalne natężenie bodźca odczuwane jako bolesne. Chociaż próg ten wydaje się być uwarunkowany biologicznie, to - tolerancja na ból człowieka ma znaczne podłoże psychologiczne.

 

Literatura:
Reber, Arthur S., Reber, Emily S., (2005) Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, WarszawaNASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019