Bólowe drogi

Bólowe drogi -  (pain pathways), dośrodkowe szlaki bodźców nerwowych, prowadzące 1. receptorów do ośrodkowego układu nerwowego, które przenoszą doznanie bólu. Drogi bólu ostrego składają się z włókien szybko przewodzących w kierunku zespołu podstawy brzusznej wzgórza, a stamtąd do kory somatoscnsorycznej; drogi bólu przewlekłego składają się z włókien wolno przewodzących w kierunku środkowego jądra wzgórza, a stamtąd do różnych obszarów, w tym do układu limbicznego oraz piała czołowego kory mózgowej.

 

Literatura:
Reber, Arthur S., Reber, Emily S., (2005) Słownik psychologii. Wydawnictwo Naukowe Scholar, WarszawaNASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019