Zarządzanie zasobami ludzkimi Ambasadorzy zmian

Ambasadorzy zmian

Ambasadorzy zmian -(ang. change ambassadors) są to te osoby w -> organizacji, które w procesie wprowadzania zmian w organizacji (patrz -> zarządzanie zmianą) wspierają wprowadzenie tych zmian, przekonują do nich wszystkich pracowników, łagodzą nastroje osób, które zmian nie rozumieją i są im przeciwne lub obojętne.  Z reguły a.z. są powoływani z grupy pracowników, którzy nie należą do autorów programu zmian i najwyższych decydentów. A.z. ma  za zadanie stanowić pomost między kierownikami wyższego szczebla a szeregowymi pracownikami, a sam bez względu na formalną pozycję, powinien być spostrzegany jako osoba reprezentująca grupę pracowników niższego szczebla. A.z. powinien mieć zaufanie wśród pracowników, których reprezentuje, a z drugiej strony powinien być szczerze przekonany do konieczności wprowadzenia zmian i nie może się ich obawiać. Funkcja a.z. jest nieco zbliżona do funkcji -> agenta zmian. Jednak agent zmian jest przede wszystkim osobą odpowiedzialną za wprowadzenie zmian i je inicjuje. Jest oficjalnie spostrzegany jako osoba mająca za zadanie wprowadzić program zmian. A.z. natomiast działa nieco mniej bezpośrednio. Stojąc bowiem po stronie zmian, próbuje w codziennej pracy wśród swoich współpracowników te zmiany wspierać i do nich przekonywać, nie jako ten, który za nie jest formalnie odpowiedzialny lub jest ich współautorem, ale jako ten, który w nie osobiście wierzy. Termin a.z. jest w praktyce często stosowany zamiennie z terminem agent zmian, jednak w teorii zarządzania organizacją istnieje między nimi różnica, która w tym opracowaniu została podkreślona.

 

Literatura :
Padzik, Kinga, (2002) Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia  z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. C.H. Beck, Warszawa, str. 2NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019