Akta osobowe

Akta osobowe  -(ang. personal files, records, dossier) jest to zbiór dokumentów zawierających informacje dotyczące -> danych osobowych -> pracownika, źródeł kontaktu z nim, stosunku do służby wojskowej, karalności, dotychczasowych osiągnięć, odznaczeń, tytułów, zajmowanego przez niego -> stanowiska pracy, -> wynagrodzenia, oceny efektów pracy, historii urlopów, zwolnień, nieobecności, planów szkoleniowych, jego -ł ścieżki kariery oraz wszelkie inne informacje na temat pracownika istotne z punktu widzenia -„ pracodawcy. W skład a.o. wchodą więc informacje zarówno opisujące historię danego pracownika w odniesieniu do bieżącego zatrudnienia, jak i inne informacje nie związane z bieżącym miejscem zatrudnienia, ale opisujące profil pracownika.

 

Literatura :
Padzik, Kinga, (2002) Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia  z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. C.H. Beck, Warszawa, str. 2NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019