Testy Psychologiczne ACL Lista Przymiotni...

ACL Lista Przymiotnikowa ACL

Autorzy: Harrison G. Gough, A.B. Heilbrun
Polska adaptacja: Zespół Pracowni Testów Psychologicznych PTP
Autor podręcznika: Katarzyna Martowska
Wiek: Młodzież szkół ponadgimnazjalnych, dorośli;
Procedura: Badanie indywidualne lub grupowe; bez ograniczenia czasu, przeciętnie około 12 minut;
Użytkownicy testu: Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych)
Kategoria testu: C

 

Opis: ACL jest narzędziem przeznaczonym do badania różnych cech osobowościowych. W standardowej wersji zadaniem badanego jest wybranie spośród 300 przymiotników tych, które, jego zdaniem, dobrze go opisują. Można również stosować Listę jako skalę obserwacyjną, polecając wybór przymiotników osobom znającym osobę badaną. Przedmiotem opisu mogą być także grupy społeczne, postacie historyczne i inne obiekty (jak na przykład miasta). Lista Przymiotnikowa pozwala na obliczenie wyników w 37 skalach, wśród których znajdują się skale potrzeb, skale tematyczne, skale analizy transakcyjnej oraz skale twórczości i inteligencji, a także skale kontrolne.

 

 

Rzetelność: Zarówno zgodność wewnętrzna skal, jak i stabilność jest wysoka w przypadku większości skal.

Trafność: Korelacje skal ACL z innymi miarami osobowości (EPQ-R, IVE, STAI, MMPI-2, KPD), a także porównanie wyników uzyskiwanych przez osoby pochodzące z różnych grup klinicznych i zawodowych oraz różniących się czynnikami demograficznymi pozwoliły na potwierdzenie znaczenia diagnostycznego większości skal.

Normy: Tenowe, opracowane oddzielnie dla kobiet i mężczyzn (w wieku 15-69 lat).

Zastosowanie: ACL stosuje się zarówno w indywidualnej diagnozie osobowości, między innymi do celów klinicznych, jak i w badaniach naukowych, na przykład do badania archetypów kulturowych czy stereotypów, w badaniach psychologii środowiskowej i wielu innych dziedzinach.


Może Cię zainteresować:

Opracowanie klucza testu psychologicznego ACL Lista Przymiotnikowa ACL

 

 

Źródło:
https://www.practest.com.pl

 NASI PARTNERZY

Copyright © psychopigulka.pl 2019